Luôn minh bạch để nâng tầm một hành tinh khỏe mạnh

TÍNH BỀN VỮNG

Luôn minh bạch
để nâng tầm một
hành tinh khỏe mạnh

Cần có hành động sáng tạo để bảo vệ bạn và hành tinh

Ngày nay, chúng ta ý thức hơn bao giờ hết về sự mong manh của hành tinh và sự cần thiết của việc sống lành mạnh. Sự cống hiến của chúng tôi đối với trách nhiệm môi trường và lợi ích của loài người thúc đẩy sự đổi mới của chúng tôi trong việc đóng gói bền vững, phân phối sản phẩm và sử dụng các nguyên liệu an toàn. Chúng tôi thậm chí còn tiến thêm một bước nữa, ủng hộ việc giảm thiểu sử dụng nước và rác thải nhựa trên toàn cầu.

Minh bạch trong hành động

Chúng tôi minh bạch về thành phần của từng sản phẩm của Colgate. Từ công thức đến thành phần, và cách chúng tôi cung cấp sản phẩm cho bạn, bạn càng hiểu rõ, bạn càng cảm thấy an toàn hơn khi mang Colgate về nhà cho gia đình.

Vegan

HOÀN TOÀN TỪ THỰC VẬT

Phần lớn các sản phẩm của chúng tôi có nguồn gôc hoàn toàn từ thực vật và không chứa bất kỳ thành phần nào có nguồn gốc từ động vật hoặc là sản phẩm hay chất phụ gia từ động vật.

Gluten-free

KHÔNG CHỨA GLUTEN

Sản phẩm của chúng tôi không chứa gluten có trong lúa mì, lúa mạch đen và lúa mạch.

 

 

 

Sugar-free

KHÔNG ĐƯỜNG

Chúng tôi không sử dụng đường trong sản phẩm của mình. Chúng tôi sử dụng chất thay thế đường hoặc chất làm ngọt nhân tạo & tự nhiên để cải thiện hương vị.

Responsibly Made

ĐƯỢC SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi bảo vệ mọi cư dân và hành tinh của chúng ta. Các địa điểm sản xuất của chúng tôi là không gian làm việc an toàn cho nhân viên của mình trên khắp thế giới. Và chúng tôi đang đạt được tiến bộ vượt bậc về hiệu quả sử dụng năng lượng và nguồn nước trên con đường trở thành công ty không chất thải.

Tìm hiểu thêm

Mọi thành phần chúng tôi sử dụng đều an toàn cho bạn và gia đình của bạn

CÁC THÀNH PHẦN TRONG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Mọi thành phần chúng tôi sử dụng
đều an toàn cho bạn và gia đình của bạn

 

Tìm hiểu thêm