Nước súc miệng

Nước Súc Miệng chống lại vi khuẩn gây hôi miệng

{} Sản phẩm

Hiển thị {} Sản phẩm

 • Colgate® Plax® Bamboo Charcoal

  • Colgate® Plax
  • Mint
  • Breath freshening
  • Gingivitis prevention
  Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng và các sản phẩm chăm sóc răng miệng
 • Colgate® Plax® Freshmint Splash

  • Colgate® Plax
  • Mint
  • Breath freshening
  • Gingivitis prevention
  Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng và các sản phẩm chăm sóc răng miệng
 • Colgate® Plax® Fresh Tea

  • Colgate® Plax
  • Mint
  • Breath freshening
  • Gingivitis prevention
  Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng và các sản phẩm chăm sóc răng miệng
 • Colgate® Plax® Ice

  • Colgate® Plax
  • Mint
  • Breath freshening
  • Gingivitis prevention
  Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng và các sản phẩm chăm sóc răng miệng
 • Colgate® Plax® Peppermint Fresh

  • Colgate® Plax
  • Mint
  • Breath freshening
  • Gingivitis prevention
  Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng và các sản phẩm chăm sóc răng miệng