red background with waves

HIV/AIDS & Các Bệnh Lây Qua Đường Tình Dục

Các bệnh lây qua đường tình dục, bao gồm HIV/AIDS có thể dẫn đến lở miệng, đau răng và các vấn đề về sức khỏe răng miệng khác. Tìm hiểu về các phương pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng khi bạn điều trị các vấn đề về sức khỏe tổng thể của mình.