răng buồn ngủ trong miệng

Gây tê

Đối với một số thủ thuật nha khoa, nha sĩ có thể đề nghị sử dụng phương pháp gây tê hoặc thuốc an thần. Chia sẻ với nha sĩ về các lựa chọn của bạn, bao gồm bất kỳ mối quan tâm nào, ví dụ như sử dụng kỹ thuật gây tê nha khoa trong thai kỳ.