red background with waves

Sứt Môi/Hở Hàm Ếch

Sứt môi hay hở hàm ếch là dị tật bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến răng của trẻ nhỏ và cả người người trưởng thành. Tìm hiểu thêm về dị tật này và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe răng miệng.