red background with waves

Bệnh Thận

Bệnh thận xảy ra khi thận không còn có thể thực hiện được chức năng của mình. Tìm hiểu thêm về bệnh thận có thể ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của bạn như thế nào dưới đây.