red background with waves

Ung thư

Ung thư miệng hay còn gọi là ung thư khoang miệng có thể xảy ra trên nhiều khu vực của miệng như môi, amidan, lưỡi và các khu vực khác. Tìm hiểu thêm về các triệu chứng ung thư miệng, phương pháp điều trị và tác dụng phụ tiềm tàng đối với sức khỏe răng miệng của bạn.