răng đang được trám sealant

Trám răng sealant

Chất trám sealant có thể bảo vệ răng của bạn khỏi sâu răng một cách hiệu quả bằng cách đóng vai trò như một hàng rào ngăn cản vi khuẩn và axit. Tìm hiểu thêm về các loại chất trám sealant khác nhau và các cách trám răng sealant