Tiến sĩ Joseph Steele

 

 

Tiến sĩ, Thạc sĩ Joseph Steele - Bộ phận Nghiên cứu Giai đoạn sớm

Giới thiệu về chuyên gia

Tiến sĩ Joseph Steele là một Nhà Khoa học Nghiên cứu trong Bộ phận Nghiên cứu Giai đoạn sớm về Khoa học Vật lý. Trong Nhóm nghiên cứu vật liệu sinh học và phân phối tiên tiến, ông tập trung vào việc sử dụng vật liệu mới và các hình thức phân phối để cải thiện việc điều trị các vấn đề về răng miệng. Kiến thức nền tảng của Joe về kỹ thuật vật liệu, phân phối thuốc và y học tái tạo mang đến một cái nhìn mới cho nghiên cứu Khoa học vật lý tại Colgate.

Thành tựu nổi bật

Joseph có bằng Cử nhân và bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học của Đại học Queen’s Canada và bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Vật liệu của Đại học Imperial College London, Vương quốc Anh.

Trước khi bắt đầu làm việc tại Colgate vào năm 2018, Joseph đã thực hiện công trình nghiên cứu sau tiến sĩ trong việc quản lý nghiên cứu Vật liệu in 3D và Phôi sinh học tại Trung tâm Vật liệu Sinh học New Jersey. Ông còn giúp thành lập Ban Nghiên cứu Vật liệu Sinh học và Y học Tái sinh tại Viện Karolinska, Thụy Điển.

Joseph đã đóng góp cho hơn 20 bài báo khoa học được bình duyệt trong lĩnh vực khoa học vật liệu. Để kỷ niệm việc hoàn thành chương trình Tiến sĩ vào năm 2015, Joseph đã thành lập một quỹ học bổng hàng năm tại thành phố quê hương của mình để khuyến khích hoạt động giáo dục đại học trong lĩnh vực STEM.