Bác sĩ Y khoa Nha khoa, Thạc sỹ Bayardo Garcia Godoy

 

 

Bác sĩ Y khoa Nha khoa, Tiến sĩ Bayardo Garcia Godoy

Giới thiệu về chuyên gia

Tiến sĩ Bayardo Garcia Godoy hiện đang làm việc tại Trung tâm Công nghệ Toàn cầu của Colgate-Palmolive với vai trò là Cộng tác viên Nghiên cứu Lâm sàng Cấp cao cho các nghiên cứu lâm sàng toàn cầu về Chăm sóc Sức khỏe Răng miệng.

Trách nhiệm chính

Các trách nhiệm của Tiến sĩ Garcia Godoy bao gồm: hệ thống quản lý dữ liệu, phát triển các quy trình và viết & chỉnh sửa bản thảo. Ngoài ra ông còn quản lý các thành phần của việc triển khai thử nghiệm một ý tưởng; nghiên cứu tính hiệu quả và an toàn lâm sàng trước và sau khi tung ra thị trường.

Ông tham gia vào quá trình chỉnh sửa và đệ trình các quy trình cho các ủy ban đạo đức sinh học trong nước và quốc tế; quá trình tuyển dụng những người tham gia tình nguyện tiềm năng; quản lý sự đồng thuần dựa trên nguyên tắc được thông báo trước. Ông cũng tham gia hoạt động đào tạo theo quy trình đối với những người tham gia nghiên cứu và tài liệu quản lý thích hợp, lưu trữ, phân phối và xử lý tài liệu nghiên cứu thử nghiệm. 

Hơn nữa, Bayardo cũng đang dẫn dắt chương trình lâm sàng nội bộ và đã thể hiện năng lực đáng ghi nhận trong việc thực hiện các cuộc kiểm tra lâm sàng thực tế, soạn thảo tài liệu thích hợp, báo cáo sự an toàn của sản phẩm và báo cáo về các biến cố bất lợi, cũng như nộp các tài liệu kết thúc nghiên cứu chính xác cho cơ quan tài trợ và các chủ thể quản lý. Tất cả những điều này phù hợp với các quy trình nghiên cứu đã được phê duyệt, các quy định của liên bang cũng như các chính sách và thủ tục của nhà tài trợ.