Sức khỏe răng miệng toàn diện cho sức khỏe toàn thân tốt hơn

Khám phá đột quỵ

Tương quan có thể có giữa đột quỵ và bệnh nướu mãn tính nặng (viêm nha chu** ) đã được chứng minh trong một số nghiên cứu gần đây. Một nghiên cứu đã xem xét sự hiện diện của những mảng động mạch (lắng đọng mỡ) ở những đối tượng bị và không bị bệnh nướu mãn tính nặng. Các nhà nghiên cứu đã xác định rằng đối tượng bị bệnh nướu mãn tính nặng có nguy cơ hiện diện mức độ lắng đọng mảng động mạch cao gầp bốn lần so với các đối tượng không bị bệnh nha chu.

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.