Hỏi Đáp

Tìm câu trả lời nhanh cho các câu hỏi của bạn về Colgate Total®, hoặc gửi tới Colgate câu hỏi của bạn mà chưa được trả lời dưới đây.

Câu hỏi

Hàm lượng Flour trong kem đánh răng là bao nhiêu ?

Trả lời

Phần lớn các loại kem chứa hàm lượng 0.243% (1450ppm) Flour hay 0.76% Monofluorophosphate.
ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.