Làm việc với Chúng tôi:  Tại sao là Colgate?

Tại sao là Colgate?
Spacer
Phát triển Chuyên môn

Ở Colgate, chúng tôi thật sự quan tâm đến Con người. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là thu hút, phát triển, và giữ chân những Nhân tài. Để tạo điều kiện cho sự phát triển của nhân viên và sự hài lòng trong công việc, chúng tôi tự hào đưa ra những cơ hội việc làm trên toàn cầu, các lớp huấn luyện, các chương trình giáo dục, đào tạo liên tục và phản hồi.

Phát triển Sự nghiệp

Quan điểm của chúng tôi là thúc đẩy nhân viên làm việc trong môi trường đầy thử thách và năng động, tạo cho họ những kỹ năng, kinh nghiệm và hỗ trợ để họ thành công.

Chúng tôi thực hiện quan điểm này thông qua:

  • Kế hoạch phát triển cá nhân (IDP): Colgate IDP cho phép các nhân viên cùng với lãnh đạo của họ xác định các kỹ năng, hành vi, và kiến thức cần thiết để đạt những mục tiêu cụ thể
  • Kế hoạch kế nhiệm: Colgate dựa vào Kế hoạch toàn cầu về phát triển những lãnh đạo kế nhiệm cho hai đến ba thế hệ Lãnh đạo
  • Đăng tuyển: các vị trí trống được đăng tuyển công khai trong nội bộ

Đào tạo và Giáo dục

Vị trí lãnh đạo của Colgate trên thị trường toàn cầu đòi hỏi nhân viên phải có các kỹ năng và thông thạo chuyên môn. Học hỏi thực tế và Phát triển chuyên môn là yếu tố quan trọng cho sự thành công. Vì vậy, chúng tôi dành nhiều ngân sách đầu tư cho việc đào tạo và giáo dục cho nhân viên Colgate.

Cam kết của chúng tôi đối với việc phát triển kỹ năng gồm có:

  • Các lớp học chính khóa và lớp học online
  • Chia sẻ những kinh nghiệm thực hành tốt nhất trên toàn cầu
  • Tăng các ứng dụng trong thực hành dựa trên các trải nghiệm thực tế

Đào tạo và Đánh giá liên tục

Chúng tôi khuyến khích sự giao tiếp hai chiều để Nhân viên của Colgate biết họ đang làm việc như thế nào và họ cần làm gì hơn nữa đế phát triển chuyên môn. Chúng tôi khuyến khích:

  • Xác định mục tiêu hàng năm
  • Liên tục Huấn luyện và Đánh giá để bàn bạc về tiến trình thực hiện, xác định các vấn đề cần cải thiện và xác định lại những vấn đề cần ưu tiên
  • Đánh giá bằng văn bản tiến trình thực hiện các mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu kinh doanh
   
Các thông tin liên quan

Báo cáo hàng năm

Xem Báo cáo hàng năm.

Sự ghi nhận Toàn cầu

Chia sẻ những khen ngợi và ghi nhận mà chúng tôi có được trên khắp thế giới.

Công nhận Toàn Cầu

Chia sẻ lời khen ngợi và sự công nhận mà chúng tôi nhận được trên khắp thế giới.

Lịch sử

Theo dõi sự phát triển của chúng tôi từ năm 1806, từ một sự nghiệp kinh doanh xà phòng ở thành phố New York trở thành Công ty hàng đầu đáng tin cậy trong các sản phẩm tiêu dùng khắp thế giới..

Tuyên bố về tính riêng tư

Đọc những tuyên bố về tính riêng tư của chúng tôi.

Nhà Tuyển dụng công bằng

Công ty Colgate – Palmolive là Nhà tuyển dụng công bằng..

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.