Làm việc với Chúng tôi:  Tại sao là Colgate?

Tại sao là Colgate?
Spacer
Nhà tuyển dụng được yêu thích

Tại Colgate, chúng tôi hiểu rằng Con Người là tài sản quý giá nhất. Chính nhờ sự nỗ lực của những người tài năng và tận tâm đã giúp chúng tôi thành công, và chúng tôi cam kết thu hút, phát triển và nuôi dưỡng nhân tài.

Chúng tôi cố gắng giữ vị trí là một nhà tuyển dụng được yêu thích của bạn thông qua việc:

  • Khích lệ sự nghiệp thông qua việc đào tạo, hướng dẫn và các cơ hội phát triển
  • Tạo một môi trường làm việc lý thú và năng động
  • Đảm bảo những chính sách khen thưởng cho nhân viên
  • Đẩy mạnh giá trị nền tảng và luôn kết nối mọi thành viên với nhau
  • Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, và các thành tích phản ánh Giá trị trong việc Quan tâm, Đoàn kết Toàn Cầu, và Cải tiến không ngừng
  • Đảm bảo sự Gắn kết giữa nhân viên và công ty thông qua việc tuyển dụng và giữ chân mọi người ở mọi vị trí của chúng tôi trên toàn cầu
  • Khuyến khích sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân

Để nuôi dưỡng một môi trường làm việc tin cậy, đoàn kết và cởi mở, chúng tôi đã thiết lập một Nguyên tắc Quản lý dựa trên triết lý Tôn trọng. Tất cả nhân viên Colgate đều phải có nghĩa vụ áp dụng 5 nguyên tắc của chiến thuật quản lý này:

  • Truyền đạt rõ ràng
  • Chia sẻ và xin ý kiến phản hồi
  • Đánh giá cao những đóng góp độc đáo
  • Tăng cường làm việc tập thể
  • Tuyên Dương
   
Các thông tin liên quan

Báo cáo hàng năm

Xem Báo cáo hàng năm.

Sự ghi nhận Toàn cầu

Chia sẻ những khen ngợi và ghi nhận mà chúng tôi có được trên khắp thế giới.

Công nhận Toàn Cầu

Chia sẻ lời khen ngợi và sự công nhận mà chúng tôi nhận được trên khắp thế giới.

Lịch sử

Theo dõi sự phát triển của chúng tôi từ năm 1806, từ một sự nghiệp kinh doanh xà phòng ở thành phố New York trở thành Công ty hàng đầu đáng tin cậy trong các sản phẩm tiêu dùng khắp thế giới..

Tuyên bố về tính riêng tư

Đọc những tuyên bố về tính riêng tư của chúng tôi.

Nhà Tuyển dụng công bằng

Công ty Colgate – Palmolive là Nhà tuyển dụng công bằng..

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.