Làm việc với Chúng tôi:  Gặp gỡ những con người của Colgate

Gặp gỡ những con người của Colgate
Spacer
Con người Colgate

Chúng tôi luôn tôn trọng những Con người Colgate có thành quả lao động tốt. Con người Colgate luôn tận tụy với những sáng kiến và chất lượng cả trong dịch vụ lẫn sản phẩm. Ở mọi cấp độ, chúng tôi biết rằng sự đóng góp của từng cá nhân góp phần tạo ra một sự khác biệt thực sự - và giúp cho công ty chúng tôi đứng ở vị trí dẫn đầu trên thị trường toàn cầu.

Learn More
Spacer
Các thông tin liên quan

Báo cáo hàng năm

Xem Báo cáo hàng năm.

Sự ghi nhận Toàn cầu

Chia sẻ những khen ngợi và ghi nhận mà chúng tôi có được trên khắp thế giới.

Công nhận Toàn Cầu

Chia sẻ lời khen ngợi và sự công nhận mà chúng tôi nhận được trên khắp thế giới.

Lịch sử

Theo dõi sự phát triển của chúng tôi từ năm 1806, từ một sự nghiệp kinh doanh xà phòng ở thành phố New York trở thành Công ty hàng đầu đáng tin cậy trong các sản phẩm tiêu dùng khắp thế giới..

Tuyên bố về tính riêng tư

Đọc những tuyên bố về tính riêng tư của chúng tôi.

Nhà Tuyển dụng công bằng

Công ty Colgate – Palmolive là Nhà tuyển dụng công bằng..

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.