Làm việc với chúng tôi:  Trang chủ

Trang chủ

Làm việc cùng nhau

Tham gia vào thế giới cơ hội việc làm của Colgate

Spacer
Spacer
Spacer

Con người là tài sản quý giá nhất của chúng tôi, và chúng tôi cam kết duy trì môi trường tôn vinh sự khác biệt, giá trị và sự đóng góp của họ. Tìm hiểu một số cá nhân tiêu biểu của Chúng tôi và xem họ làm việc thế nào để xây dựng một Colgate tốt hơn cho thế giới.

Spacer
Learn More
Spacer
Các thông tin liên quan

Báo cáo hàng năm

Xem Báo cáo hàng năm.

Sự ghi nhận Toàn cầu

Chia sẻ những khen ngợi và ghi nhận mà chúng tôi có được trên khắp thế giới.

Công nhận Toàn Cầu

Chia sẻ lời khen ngợi và sự công nhận mà chúng tôi nhận được trên khắp thế giới.

Lịch sử

Theo dõi sự phát triển của chúng tôi từ năm 1806, từ một sự nghiệp kinh doanh xà phòng ở thành phố New York trở thành Công ty hàng đầu đáng tin cậy trong các sản phẩm tiêu dùng khắp thế giới..

Tuyên bố về tính riêng tư

Đọc những tuyên bố về tính riêng tư của chúng tôi.

Nhà Tuyển dụng công bằng

Công ty Colgate – Palmolive là Nhà tuyển dụng công bằng..

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.