Công ty của Chúng tôi:  Những Giá trị Chúng tôi Hướng tới

Những Giá trị Chúng tôi Hướng tới
Spacer
Coi trọng Con người Colgate

Sự thành công không ngừng của Colgate trên khắp thế giới có liên hệ chặt chẽ với sự tận tâm trong việc thực thi các giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Trên Toàn Công ty, các giá trị cốt lõi này giúp chúng tôi xây dựng một nền văn hóa mạnh mẽ dựa trên sự liêm chính, luân thường đạo lý, và sự khát khao thực hiện lẽ phải.

Chương trình đào tạo “Coi trọng Con người Colgate” được tạo ra nhằm khuyến khích tất cả nhân viên Colgate toàn cầu ở mọi vị trí, cấp bậc đạt được các mục tiêu cá nhân, đồng thời giúp họ hoàn thành các mục tiêu của công ty.

Chương trình gồm 2 phần:


Coi trọng Con Người Colgate: Nâng cao Giá trị Cốt lõi của chúng tôi

Bắt buộc áp dụng cho Toàn bộ nhân viên Colgate, chương trình này sẽ giúp Người tham gia thực hiện việc :

  • Ghi nhận, đánh giá, và tôn trọng những người khác về những đóng góp độc đáo của họ
  • Hiểu được tầm quan trọng của việc áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, và làm sao để phòng tránh vi phạm đạo đức có thể xảy ra ở nơi làm việc
  • Giải thích về Cam kết của Colgate với Các giá trị cốt lõi, và việc Quản lý đi đôi với Tôn trọng
  • Thực hành các kỹ năng để khuyến khích, động viên, và phát triển tất cả Nhân viên Colgate


Coi trọng Con người Colgate: Lãnh đạo Quản lý đi đôi với Tôn trọng

Đây là chương trình đào tạo bắt buộc đối với mọi vị trí Quản lý của Colgate, nhằm khuyến khích người tham gia:

  • Trở thành các Nhà Quản lý hiệu quả hơn
  • Trao đổi về việc tôn trọng những sự khác biệt cá nhân, và dùng những khác biệt này để đạt được các hiệu quả kinh doanh tích cực
  • Mô tả làm thế nào mà Colgate có thể điều phối và duy trì Hiệu quả kinh doanh tối ưu thông qua các Giá trị cốt lõi và nguyên tắc “Quản lý đi đôi với Tôn trọng”
  • Thấu hiểu sự ảnh hưởng từ hành vi của bản thân họ tới những người xung quanh, và phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc quản lý đi đôi với tôn trọng diễn ra hàng ngày
   
Các thông tin liên quan

Chương trình cộng đồng

Tìm hiểu việc hỗ trợ của Colgate cho các chương trình cộng đồng mang đến một thế giới tốt đẹp hơn như thế nào.

Sự ghi nhận Toàn cầu

Chia sẻ những khen ngợi và ghi nhận mà chúng tôi có được trên khắp thế giới.

Làm việc với chúng tôi

Tìm hiểu tại sao Colgate nên là sự lựa chọn đầu tiên của bạn.

Sự Ghi nhận từ Bên ngoài

Tham khảo những lời khen dành cho Ban Quản trị của chúng tôi từ những Hiệp hội Quản trị hàng đầu.

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.