Công ty của Chúng tôi:  Những Giá trị Chúng tôi Hướng tới

Những Giá trị Chúng tôi Hướng tới
Spacer
Chính sách không trả đũa

Không một hành động trừng phạt cụ thể nào sẽ được thực hiện đối với bất cứ người nào khiếu nại, báo cáo, tham gia hoặc hỗ trợ các cuộc điều tra đối với việc tố giác trường hợp vi phạm Quy tắc Ứng xử còn trong nghi vấn, trừ phi việc tố giác hoặc cung cấp thông tin ấy bị phát hiện là không đúng sự thật một cách có chủ ý. Đến mức tối đa có thể, Colgate sẽ giữ kín tất cả mọi khiếu nại.

   
Các thông tin liên quan

Chương trình cộng đồng

Tìm hiểu việc hỗ trợ của Colgate cho các chương trình cộng đồng mang đến một thế giới tốt đẹp hơn như thế nào.

Sự ghi nhận Toàn cầu

Chia sẻ những khen ngợi và ghi nhận mà chúng tôi có được trên khắp thế giới.

Làm việc với chúng tôi

Tìm hiểu tại sao Colgate nên là sự lựa chọn đầu tiên của bạn.

Sự Ghi nhận từ Bên ngoài

Tham khảo những lời khen dành cho Ban Quản trị của chúng tôi từ những Hiệp hội Quản trị hàng đầu.

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.