Công ty của Chúng tôi:  Những Giá trị Chúng tôi Hướng tới

Những Giá trị Chúng tôi Hướng tới
Spacer
Quản lý đi đôi với Tôn trọng

“Quản lý với sự Tôn trọng” là phương thức mà con người Colgate đưa các giá trị của Công ty vào hành động.

Chúng tôi tạo một môi trường mà các nhân viên được khuyến khích đề đạt ý kiến, sáng kiến và nhân lực và thúc đẩy kinh doanh tăng trưởng.

“Quản lý đi đôi với Tôn trọng” tạo một môi trường nơi mọi người thật sự quan tâm lẫn nhau và cùng nhau làm việc để phát huy hết tiềm năng của họ.

Nguyên tắc “Quản lý đi đôi với Tôn trọng”:

  • Giao tiếp hiệu quả
  • Đưa ra và Tìm kiếm các phản hồi
  • Đánh giá cao những đóng góp độc đáo
  • Tăng cường hoạt động nhóm
  • Nêu gương
   
Các thông tin liên quan

Chương trình cộng đồng

Tìm hiểu việc hỗ trợ của Colgate cho các chương trình cộng đồng mang đến một thế giới tốt đẹp hơn như thế nào.

Sự ghi nhận Toàn cầu

Chia sẻ những khen ngợi và ghi nhận mà chúng tôi có được trên khắp thế giới.

Làm việc với chúng tôi

Tìm hiểu tại sao Colgate nên là sự lựa chọn đầu tiên của bạn.

Sự Ghi nhận từ Bên ngoài

Tham khảo những lời khen dành cho Ban Quản trị của chúng tôi từ những Hiệp hội Quản trị hàng đầu.

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.