Công ty của Chúng tôi:  Những Giá trị Chúng tôi Hướng tới

Những Giá trị Chúng tôi Hướng tới
Spacer
Giá trị cốt lõi của Colgate

Ba giá trị cốt lõi: Sự quan tâm, Đoàn kết Toàn cầu và Không ngừng hoàn thiện, luôn gắn liền với mọi hoạt động của Chúng tôi.

Đó chính là nền tảng cho mọi chiến lược kinh doanh của chúng tôi, và Ba giá trị cốt lõi này cũng phản ánh ở mọi khía cạnh trong sự nghiệp của chúng tôi.

Quan tâm
Công ty luôn quan tâm tới mọi người: từ Đội ngũ nhân viên, Khách hàng, các Cổ đông tới các Đối tác kinh doanh. Mọi hành động của Colgate luôn được cam kết cao về tính nhân văn, liêm chính và trung thực trong mọi tình huống, cũng như luôn tôn trọng lắng nghe ý kiến của mọi người và những khác biệt về giá trị. Công ty cũng cam kết góp phần bảo vệ môi trường và tích cực xây dựng cộng đồng nơi nhân viên Colgate sống và làm việc.

Đoàn kết toàn cầu
Tất cả các nhân viên Colgate đều là một phần của Đội ngũ Toàn cầu, cùng nhau làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Công ty chỉ có thể đạt được và duy trì sự tăng trưởng lợi nhuận thông qua sự đóng góp ý kiến, sáng kiến kỹ thuật, và cống hiến tài năng của mọi nhân viên.

Không ngừng hoàn thiện
Colgate cam kết luôn đổi mới và làm tốt hơn mỗi ngày từ cá nhân đến tập thể. Với việc thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người tiêu dùng và không ngừng cải tiến và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, Colgate sẽ “trở thành số 1”.

   
Các thông tin liên quan

Chương trình cộng đồng

Tìm hiểu việc hỗ trợ của Colgate cho các chương trình cộng đồng mang đến một thế giới tốt đẹp hơn như thế nào.

Sự ghi nhận Toàn cầu

Chia sẻ những khen ngợi và ghi nhận mà chúng tôi có được trên khắp thế giới.

Làm việc với chúng tôi

Tìm hiểu tại sao Colgate nên là sự lựa chọn đầu tiên của bạn.

Sự Ghi nhận từ Bên ngoài

Tham khảo những lời khen dành cho Ban Quản trị của chúng tôi từ những Hiệp hội Quản trị hàng đầu.

Báo cáo hàng năm

Xem Báo cáo hàng năm.

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.