Công ty của Chúng tôi:  Những Giá trị Chúng tôi Hướng tới

Những Giá trị Chúng tôi Hướng tới
Spacer
Đường dây nóng Quy tắc Ứng xử
----

Kể từ lần giới thiệu vào năm 1995, Quy tắc Ứng xử của Colgate đã giúp chúng tôi đảm bảo công việc kinh doanh được thực thi theo những chuẩn mực đạo đức cao nhất.

Mục đích của Đường dây nóng về Quy tắc Ứng xử là:

  • Cung cấp cho mọi thành viên Colgate những lời khuyên và giúp làm rõ cách áp dụng Quy tắc Ứng xử trong từng tình huống cụ thể và
  • Cung cấp phương tiện thông tin cho mọi người báo cáo về các hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, hoặc các hành vi trái với Quy tắc Ứng xử của Công ty

Chúng tôi khuyến khích Bạn liên lạc với Phòng Tuân thủ Đạo đức Toàn cầu để đặt các câu hỏi, hoặc báo cáo về bất kỳ hành vi nào vi phạm Quy tắc Ứng xử. Tất cả những vi phạm Bạn báo cáo sẽ được điều tra ngay lập tức. Điều bắt buộc là những người báo cáo không được tự điều tra bởi vì điều này có thể liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý phức tạp.

Bạn được khuyến khích nêu đích danh mình khi gọi đến đường dây nóng của Quy tắc Ứng xử để hỗ trợ chúng tôi điều tra và theo dõi. Ở nơi mà luật pháp cho phép, bạn có thể gửi thông tin theo kiểu nặc danh. Một số quốc gia có luật quy định cấm gửi thông tin qua đường dây nóng. Nếu ở quốc gia của bạn áp dụng điều này thì đại diện của Phòng Tuân thủ Đạo đức Kinh doanh Toàn cầu sẽ chuyển tới những người có trách nhiệm ở đơn vị kinh doanh của bạn trả lời cho những câu hỏi và thắc mắc của Bạn.

Để điều tra một hành vi nghi ngờ vi phạm Quy tắc Ứng xử hoặc vi phạm Các hướng dẫn Thực thi, việc phải gửi thông tin cá nhân thu thập được từ quốc gia này sang quốc gia khác là cần thiết. Hơn nữa, bạn có thể báo cáo bất kỳ nghi ngờ vi phạm nào cho Phòng Tuân thủ Đạo Đức Kinh doanh Toàn Cầu kèm theo thông tin cá nhân. Trong những trường hợp này, thông tin cá nhân có thể được sử dụng để điều tra báo cáo, nhưng chỉ là trong thời gian cần thiết cho mục đích này (sau đó các thông tin cá nhân này sẽ được tiêu hủy hoặc được lưu giữ nếu luật pháp hoặc chính sách Công ty yêu cầu).

Đường dây nóng 24h: 1-800-778-6080 (miễn phí cước gọi tại Mỹ, Canada, và Puerto Rico) 001-212-310-2330 (gọi từ những quốc gia khác)

Số fax bảo mật: 001-212-310-3745

Địa chỉ gửi thư: Global Ethics & Compliance
Colgate-Palmolive Company
300 Park Ave, 8th Floor
New York, NY 10022

Mọi thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan với kế toán, kiểm toán nội bộ, chính sách tài chính, quản lý rủi ro hoặc các vấn đề kiểm toán sẽ được Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán thuộc Ban giám đốc của Colgate giải quyết theo các thủ tục đã được Ủy ban kiểm toán thiết lập. Theo Thủ tục này, Phòng Tuân thủ Đạo đức Kinh doanh Toàn cầu sẽ liên hệ với Bộ phận Pháp lý và Kiểm toán nội bộ của Công ty để giải quyết những thắc mắc này theo chỉ định của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán thông qua những khuyến nghị về việc xử lý từng vấn đề, giám sát bất kỳ điều tra nào, và chấp thuận hướng giải quyết của từng vấn đề. Tùy theo Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, họ có thể tham vấn một số cố vấn bên ngoài và những cố vấn độc lập khác.

   
Các thông tin liên quan

Chương trình cộng đồng

Tìm hiểu việc hỗ trợ của Colgate cho các chương trình cộng đồng mang đến một thế giới tốt đẹp hơn như thế nào.

Sự ghi nhận Toàn cầu

Chia sẻ những khen ngợi và ghi nhận mà chúng tôi có được trên khắp thế giới.

Làm việc với chúng tôi

Tìm hiểu tại sao Colgate nên là sự lựa chọn đầu tiên của bạn.

Sự Ghi nhận từ Bên ngoài

Tham khảo những lời khen dành cho Ban Quản trị của chúng tôi từ những Hiệp hội Quản trị hàng đầu.

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.