Công ty của Chúng tôi:  Những Giá trị Chúng tôi Hướng tới

Những Giá trị Chúng tôi Hướng tới
Spacer
Quy tắc Ứng xử

Quy tắc Ứng xử của Colgate Nâng cao các Chuẩn mực đạo đức cao nhất trong mọi giao dịch kinh doanh của Công ty.

----

Kể từ năm 1987, Quy tắc Ứng xử của chúng tôi đã đóng vai trò là kim chỉ nam cho mọi tương tác kinh doanh hàng ngày, thể hiện Chuẩn mực của chúng tôi thông qua hành vi đúng mực, và đề cao các Giá trị của Công ty. Quy tắc Ứng xử này luôn được cập nhật và ban hành nhằm đảm bảo tính toàn diện. Quy tắc cũng truyền tải rõ ràng tới mỗi chúng ta rằng Cách mà chúng ta đạt được thành công có ý nghĩa quan trọng cũng như khi chúng ta Đạt được nó. Quy tắc Ứng xử của Colgate được áp dụng mọi thành viên Colgate, từ cấp Giám đốc, Quản lý, Trưởng phòng cho tới nhân viên của mọi Công ty con trên toàn thế giới. Các Đại lý và Nhà cung cấp cũng là đối tượng thực thi và tuân thủ Quy tắc vì đây là điều kiện tiên quyết khi hợp tác kinh doanh với Colgate.

Quan trọng nhất, mỗi Nhân viên đều có trách nhiệm thể hiện sự liêm chính và tài lãnh đạo dựa trên mọi điều khoản của Quy tắc Ứng xử, Các Hướng dẫn Thực thi Toàn cầu, và các Điều luật đang áp dụng. Thông qua việc triệt để áp dụng chuẩn mực đạo đức và tính chính trực với mọi Đối tác kinh doanh và trong mọi Quyết sách, chúng tôi thể hiện Cam kết nhất quán với Văn hóa mang tính chuẩn mực đạo đức cao nhất.

Quy tắc này được dịch ra thành 40 thứ tiếng. Nếu các bạn muốn có thêm thông tin về những điều khoản trong Quy tắc này, vui lòng liên hệ Các Hướng dẫn thực thi trên các trang web của chúng tôi.

----

Tải về Quy tắc ứng xử PDF

   
Các thông tin liên quan

Chương trình cộng đồng

Tìm hiểu việc hỗ trợ của Colgate cho các chương trình cộng đồng mang đến một thế giới tốt đẹp hơn như thế nào.

Sự ghi nhận Toàn cầu

Chia sẻ những khen ngợi và ghi nhận mà chúng tôi có được trên khắp thế giới.

Làm việc với chúng tôi

Tìm hiểu tại sao Colgate nên là sự lựa chọn đầu tiên của bạn.

Sự Ghi nhận từ Bên ngoài

Tham khảo những lời khen dành cho Ban Quản trị của chúng tôi từ những Hiệp hội Quản trị hàng đầu.

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.