Công ty Chúng tôi:  Lịch sử

Lịch sử
Spacer

Năm 2006 đánh dấu 200 năm ngày thành lập tập đoàn Colgate-Pamolive. Cửa hiệu nhỏ kinh doanh xà phòng và nến mà William Colgate mở ở thành phố New York đã thực sự trở thành công ty toàn cầu phục vụ hàng triệu khách hàng trên khắp thế giới.

Đoạn phim mô tả các thế hệ nhân viên Colgate, từ những người sáng lập công ty đến mở rộng kinh doanh, cải tiến sản phẩm, đưa ra các quyết định thay đổi và duy trì chất lượng sản phẩm cao nhất.Cập nhật đến tháng 7-2007

<a href="http://get.adobe.com/flashplayer/?promoid=DXLUJ" target="_blank">Get the latest Adobe Flash Player</a>
Spacer
Các thông tin liên quan

Chương trình cộng đồng

Tìm hiểu việc hỗ trợ của Colgate cho các chương trình cộng đồng mang đến một thế giới tốt đẹp hơn như thế nào.

Báo cáo hàng năm

Xem Báo cáo hàng năm.

Ban Lãnh đạo

Tìm hiểu Ban Lãnh đạo Colgate và các chính sách họ đưa ra. Liên lạc Ban Lãnh Đạo.

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.