Công ty Chúng tôi:  Lịch sử

Lịch sử
Spacer

1939
Tiến sĩ Mark L.Morris phát triển một loại thức ăn cho thú cưng, giúp cứu sống chú chó dẫn đường Buddy khỏi bệnh thận. Đột phá này hình thành nên sản phẩm dinh dưỡng theo toa thuốc Hill’s đầu tiên.

1947
Chất tẩy rửa Ajax ra đời, tạo nên dòng sản phẩm làm sạch mạnh mẽ nổi tiếng toàn cầu.

1953
Colgate-Palmolive trở thành tên chính thức của Công Ty.

1956
Colgate thành lập Trụ sở chính tại 300 Đại lộ Park thành phố New York.

Spacer
Các thông tin liên quan

Chương trình cộng đồng

Tìm hiểu việc hỗ trợ của Colgate cho các chương trình cộng đồng mang đến một thế giới tốt đẹp hơn như thế nào.

Báo cáo hàng năm

Xem Báo cáo hàng năm.

Ban Lãnh đạo

Tìm hiểu Ban Lãnh đạo Colgate và các chính sách họ đưa ra. Liên lạc Ban Lãnh Đạo.

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.