Công ty của chúng tôi:  Chương trình vì Cộng đồng

Spacer
Spacer
Spacer
Chính sách Tài trợ

Chính sách của Colgate về việc Tài trợ

Mỗi năm chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu Tài trợ từ cá nhân và tổ chức. Do yêu cầu vượt xa khả năng đáp ứng, nên chúng tôi chỉ xin được ưu tiên cho các Tổ chức liên quan đến thanh thiếu niên và giáo dục.

Nếu tổ chức của bạn nằm ở diện ưu tiên này, xin gửi yêu cầu bằng văn bản (không quá 2 trang) và bao gồm những nội dung dưới đây:

  • Mục tiêu của tổ chức
  • Mục đích cụ thể của yêu cầu
  • Chứng nhận 501 (c) (3) tình trạng thuế dưới dạng mã IRS

Gửi đề nghị của bạn đến:

Công ty Colgate-Palmolive
Số 1312, Lầu 13, Tòa nhà Trung Tâm Thương Mại Sài gòn
37, Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Yêu cầu được nhận trong suốt năm và sẽ được trả lời văn bản.

   
Các thông tin liên quan

Tổ chức Pháp nhân

Tìm hiểu các Hoạt động, Nguyên tắc và Giá trị đã định hướng cho Công ty và việc Kinh doanh.
Tìm hiểu thêm

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.