Colgate - thế giới của sự Quan tâm và Chăm sóc

Dầu gội Palmolive

Bộ sưu tập Dầu gội Palmolive

 • Dầu gội Palmolive Suôn
  Mượt và Óng ả với tinh
  dầu dừa và hạt đậu
  nành dành cho tóc rối
 • Dầu gội Palmolive Dưỡng
  Ẩm Bổ Sung với sữa trái
  dừa dành cho tóc khô, xơ.
ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Colgate Personal Care Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.