Colgate. Trung tâm chăm sóc sức khỏe răng miệng

Tìm hiểu kỹ hơn các vấn đề chăm sóc răng miệng hàng ngày qua các đoạn video ngắn.

Thư viện video Colgate

Khám phá những nguyên tắc cơ bản của việc chăm sóc răng miệng từ chải răng cho tới chứng hôi miệng.

<span style=Mục lục các điều kiện và chăm sóc răng miệng" />

Hiểu được nhu cầu riêng biệt của từng thành viên trong gia đình ở từng giai đoạn.

<span style=Sức khỏe răng miệng cho mọi lứa tuổi" />

Tìm các thông tin cập nhật nhất về phương pháp điều trị mới và thông thường đang được áp dụng.

Nha khoa thẩm mỹ

Kem đánh răng thế hệ mới làm sạch và sáng mọi loại răng.

Kem đánh răng

Bàn chải đánh răng thích hợp cho mọi loại răng với thiết kế thoải mái, tiện lợi hơn mong đợi.

Bàn chải đánh răng

Sản phẩm Colgate dành cho trẻ em giúp việc chải răng trở nên vui vẻ hơn và khuyến khích trẻ sử dụng đều đặn. Tìm hiểu thêm.

Sản phẩm cho trẻ em

Bảo vệ khỏi vi khuẩn suốt 12 giờ.

Nước súc miệng

Mỗi nụ cười là duy nhất và đòi hỏi cách chăm sóc khác nhau. Colgate có mọi giải pháp chăm sóc cho tất cả nụ cười trên thế giới này.

<span style=Tìm kiếm theo tác dụng của sản phẩm" />
In
Kích cỡ chữ

Răng thưa và phương pháp điều trị

What is a Diastema and How do I Treat It?
A “diastema” is an area of extra space between two or more teeth. The two front teeth of the upper jaw area is where diastema is most frequently seen. Many children experience diastema as primary teeth fall out, though in most cases these spaces close when the permanent teeth erupt.

Diastemas may also be caused by a tooth size discrepancy, missing teeth or an oversized labial frenum, the tissue that extends from the inside of the lip to the gum tissue where the upper two front teeth are located. Secondary reasons involve oral alignment issues such as an overjet or protrusion of the teeth.1

What are My Treatment Options?
Once your dentist or dental specialist has determined the reason for your diastema, a treatment plan will be discussed. Options may include:

  • Keep the diastema.
  • Orthodontic treatment to move the teeth and close the diastema.
  • Use porcelain veneers, very thin pieces of porcelain bonded to the outside of the teeth.
  • Crown and bridge work or replacement of teeth with implants (adults only).

If you have an oversized labial frenum, you may be referred to a periodontist for an oral consultation and surgical procedure called a frenectomy. This procedure involves cutting the frenum and then repositioning to allow for more flexibility. If the frenectomy is conducted on a child, the space may close by itself. If it is a teenager or adult, the space may need to be closed with braces. A consultation with your dentist is essential to determine which option is the right option to treatment for you.


© Copyright 2009 Colgate-Palmolive

1 Frazier-Bowers, S., Maxbauer, E. Orthodontics. Dental Hygiene Concepts, Cases, and Competencies. Mosby, 2008, 699-706.

Các video liên quan

Các Sản phẩm liên quan

Nha khoa thẩm mỹ

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.