Colgate. Trung tâm chăm sóc sức khỏe răng miệng

Tìm hiểu kỹ hơn các vấn đề chăm sóc răng miệng hàng ngày qua các đoạn video ngắn.

Thư viện video Colgate

Khám phá những nguyên tắc cơ bản của việc chăm sóc răng miệng từ chải răng cho tới chứng hôi miệng.

<span style=Mục lục các điều kiện và chăm sóc răng miệng" />

Hiểu được nhu cầu riêng biệt của từng thành viên trong gia đình ở từng giai đoạn.

<span style=Sức khỏe răng miệng cho mọi lứa tuổi" />

Tìm các thông tin cập nhật nhất về phương pháp điều trị mới và thông thường đang được áp dụng.

Nha khoa thẩm mỹ

Kem đánh răng thế hệ mới làm sạch và sáng mọi loại răng.

Kem đánh răng

Bàn chải đánh răng thích hợp cho mọi loại răng với thiết kế thoải mái, tiện lợi hơn mong đợi.

Bàn chải đánh răng

Sản phẩm Colgate dành cho trẻ em giúp việc chải răng trở nên vui vẻ hơn và khuyến khích trẻ sử dụng đều đặn. Tìm hiểu thêm.

Sản phẩm cho trẻ em

Bảo vệ khỏi vi khuẩn suốt 12 giờ.

Nước súc miệng

Mỗi nụ cười là duy nhất và đòi hỏi cách chăm sóc khác nhau. Colgate có mọi giải pháp chăm sóc cho tất cả nụ cười trên thế giới này.

<span style=Tìm kiếm theo tác dụng của sản phẩm" />
In
Kích cỡ chữ

Sensitive teeth need extra care

Do you notice a little sting in your teeth or when you eat cold foods like ice cream or try to enjoy a hot cup of coffee or tea?

If so, it’s time to schedule a trip to the dentist to rule out causes like a cavity or a cracked tooth. For many, the problem may be tooth sensitivity —a very common condition that can be caused by a variety of factors. Sensitivity can range from an occasional sting to frequent pain.

As we age, receding gums (gums that move away from teeth) or tooth enamel that has worn too thin exposes root surfaces of teeth, can cause tooth sensitivity.

Other possible causes include brushing too hard and wearing down enamel; developing gum disease (gingivitis) temporarily irritating teeth with whitening products; grinding or clenching; eating acidic foods or using acidic mouthwashes; or experiencing temporary sensitivity following routine dental procedures.

Consult with your dentist for the best way to treat your sensitive teeth. He or she will begin by ruling out or treating serious dental problems. Your dentist can determine whether you need a professionally applied fluoride gel, desensitizing paste or a dental sealant to strengthen enamel and reduce sensitivity and can also recommend a desensitizing toothpaste that helps block transmission of sensation from the tooth surface to the nerve with regular use.

If you have gingivitis or your enamel is wearing thin because you’re brushing too hard, your dentist can also review proper oral hygiene techniques with you to protect your teeth and reduce sensitivity. If you are grinding or clenching, your dentist may recommend wearing a mouth guard at night and avoiding stress. He or she may also recommend reducing the amount of acidic foods in your diet.

Visit ADA.org for more details on the causes of sensitive teeth and treatment options.

©2010 American Dental Association. All rights reserved. Reproduction or republication is strictly prohibited without the prior written permission from the American Dental Association.

12/21/2010

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.