Colgate. Trung tâm chăm sóc sức khỏe răng miệng

Tìm hiểu kỹ hơn các vấn đề chăm sóc răng miệng hàng ngày qua các đoạn video ngắn.

Thư viện video Colgate

Khám phá những nguyên tắc cơ bản của việc chăm sóc răng miệng từ chải răng cho tới chứng hôi miệng.

<span style=Mục lục các điều kiện và chăm sóc răng miệng" />

Hiểu được nhu cầu riêng biệt của từng thành viên trong gia đình ở từng giai đoạn.

<span style=Sức khỏe răng miệng cho mọi lứa tuổi" />

Tìm các thông tin cập nhật nhất về phương pháp điều trị mới và thông thường đang được áp dụng.

Nha khoa thẩm mỹ

Kem đánh răng thế hệ mới làm sạch và sáng mọi loại răng.

Kem đánh răng

Bàn chải đánh răng thích hợp cho mọi loại răng với thiết kế thoải mái, tiện lợi hơn mong đợi.

Bàn chải đánh răng

Sản phẩm Colgate dành cho trẻ em giúp việc chải răng trở nên vui vẻ hơn và khuyến khích trẻ sử dụng đều đặn. Tìm hiểu thêm.

Sản phẩm cho trẻ em

Bảo vệ khỏi vi khuẩn suốt 12 giờ.

Nước súc miệng

Mỗi nụ cười là duy nhất và đòi hỏi cách chăm sóc khác nhau. Colgate có mọi giải pháp chăm sóc cho tất cả nụ cười trên thế giới này.

<span style=Tìm kiếm theo tác dụng của sản phẩm" />
In
Kích cỡ chữ

Adjusting to new dentures may take time

For people who have lost their teeth due to disease or injury, dentures can restore their smile and help them with everyday tasks such as eating and speaking. However, getting used to wearing dentures may require a period of adjustment.

New dentures may feel awkward for a few weeks until you become accustomed to them. The dentures may feel loose while the muscles of your cheek and tongue learn to keep them in place.

It is not unusual to experience minor irritation or soreness. You may find that saliva flow temporarily increases. As your mouth becomes accustomed to the dentures, these problems should diminish. One or more follow-up appointments with the dentist are generally needed after a denture is inserted. If any problem persists, particularly irritation or soreness, be sure to consult your dentist.

Eating will take a little practice. Start with soft foods cut into small pieces. Chew slowly using both sides of your mouth at the same time to prevent the dentures from tipping. As you become accustomed to chewing, add other foods until you return to your normal diet. Continue to chew food using both sides of the mouth at the same time. Be cautious with hot or hard foods and sharp-edged bones or shells.

Pronouncing certain words may require practice. Reading out loud and repeating troublesome words will help. If your dentures "click" while you're talking, speak more slowly.

You may find that your dentures occasionally slip when you laugh, cough or smile. Reposition the dentures by gently biting down and swallowing. If a speaking problem persists, consult your dentist.

©2010 American Dental Association. All rights reserved. Reproduction or republication is strictly prohibited without the prior written permission from the American Dental Association.

11/16/2009

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.