Colgate. Trung tâm chăm sóc sức khỏe răng miệng

Tìm hiểu kỹ hơn các vấn đề chăm sóc răng miệng hàng ngày qua các đoạn video ngắn.

Thư viện video Colgate

Khám phá những nguyên tắc cơ bản của việc chăm sóc răng miệng từ chải răng cho tới chứng hôi miệng.

<span style=Mục lục các điều kiện và chăm sóc răng miệng" />

Hiểu được nhu cầu riêng biệt của từng thành viên trong gia đình ở từng giai đoạn.

<span style=Sức khỏe răng miệng cho mọi lứa tuổi" />

Tìm các thông tin cập nhật nhất về phương pháp điều trị mới và thông thường đang được áp dụng.

Nha khoa thẩm mỹ

Kem đánh răng thế hệ mới làm sạch và sáng mọi loại răng.

Kem đánh răng

Bàn chải đánh răng thích hợp cho mọi loại răng với thiết kế thoải mái, tiện lợi hơn mong đợi.

Bàn chải đánh răng

Sản phẩm Colgate dành cho trẻ em giúp việc chải răng trở nên vui vẻ hơn và khuyến khích trẻ sử dụng đều đặn. Tìm hiểu thêm.

Sản phẩm cho trẻ em

Bảo vệ khỏi vi khuẩn suốt 12 giờ.

Nước súc miệng

Mỗi nụ cười là duy nhất và đòi hỏi cách chăm sóc khác nhau. Colgate có mọi giải pháp chăm sóc cho tất cả nụ cười trên thế giới này.

<span style=Tìm kiếm theo tác dụng của sản phẩm" />
In
Kích cỡ chữ

What causes sensitive teeth?

Is a taste of ice cream or a sip of hot tea sometimes a painful experience for you? Does brushing or flossing make you wince occasionally? If so, you may have a common problem called "sensitive teeth."

Cavities and fractured teeth can cause sensitive teeth. But if your dentist has ruled these problems out, then worn tooth enamel, a cracked tooth or an exposed tooth root may be the cause.

A layer of enamel, the strongest substance in the body, protects the crowns of healthy teeth. A layer called cementum protects the tooth root under the gum line. Underneath the enamel and the cementum is dentin, a part of the tooth that is less dense than enamel or cementum.

The dentin contains microscopic tubules, which are small hollow tubes or canals. When the dentin loses its protective covering, the tubules allow heat and cold or acidic or sticky foods to stimulate the nerves and cells inside the tooth. This causes hypersensitivity and occasional discomfort. Fortunately, the irritation does not cause permanent damage to the pulp. Dentin may be exposed when gums recede. The result can be hypersensitivity near the gum line.

Proper oral hygiene is the key to preventing gums from receding and causing sensitive-tooth pain. If you brush your teeth incorrectly or even over-brush, gum problems can result. Ask your dentist if you have any questions about your daily oral hygiene routine.

Sensitive teeth can be treated. Your dentist may suggest that you try a desensitizing toothpaste, which contains compounds that help block transmission of sensation from the tooth surface to the nerve. Desensitizing toothpaste usually requires several applications before the sensitivity is reduced.

Your dentist may also recommend in-office techniques involving the application of a fluoride gel that strengthens tooth enamel and reduces the transmission of sensations.

©2010 American Dental Association. All rights reserved. Reproduction or republication is strictly prohibited without the prior written permission from the American Dental Association.

2/23/2009

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.