Colgate. Trung tâm chăm sóc sức khỏe răng miệng

Tìm hiểu kỹ hơn các vấn đề chăm sóc răng miệng hàng ngày qua các đoạn video ngắn.

Thư viện video Colgate

Khám phá những nguyên tắc cơ bản của việc chăm sóc răng miệng từ chải răng cho tới chứng hôi miệng.

<span style=Mục lục các điều kiện và chăm sóc răng miệng" />

Hiểu được nhu cầu riêng biệt của từng thành viên trong gia đình ở từng giai đoạn.

<span style=Sức khỏe răng miệng cho mọi lứa tuổi" />

Tìm các thông tin cập nhật nhất về phương pháp điều trị mới và thông thường đang được áp dụng.

Nha khoa thẩm mỹ

Kem đánh răng thế hệ mới làm sạch và sáng mọi loại răng.

Kem đánh răng

Bàn chải đánh răng thích hợp cho mọi loại răng với thiết kế thoải mái, tiện lợi hơn mong đợi.

Bàn chải đánh răng

Sản phẩm Colgate dành cho trẻ em giúp việc chải răng trở nên vui vẻ hơn và khuyến khích trẻ sử dụng đều đặn. Tìm hiểu thêm.

Sản phẩm cho trẻ em

Bảo vệ khỏi vi khuẩn suốt 12 giờ.

Nước súc miệng

Mỗi nụ cười là duy nhất và đòi hỏi cách chăm sóc khác nhau. Colgate có mọi giải pháp chăm sóc cho tất cả nụ cười trên thế giới này.

<span style=Tìm kiếm theo tác dụng của sản phẩm" />
In
Kích cỡ chữ

Oral hygiene gifts can make for holiday smiles

As the holidays approach, you may be searching for a gift for a child, teacher, friend or family member. Why not give something that will help them keep their teeth and gums healthy in the coming year?

For example, consider giving a child a bucket filled with a few child-sized toothbrushes and tubes of children's toothpaste. A cartoon-character towel and small bars of soap will encourage them to make that trip to the bathroom each night to care for their teeth when they wash up.

Adults, especially those who like to travel, will make good use of a gift bag filled with travel-sized tubes of toothpaste, extra toothbrushes and dental floss.

You might entice a teen to do a better job of cleaning his or her teeth in the coming year with a powered toothbrush and some plaque-disclosing tablets. Disclosing tablets, sold over the counter, are used after brushing and flossing. They produce a red stain that clings to plaque, a thin film of bacteria that forms constantly on the teeth and gums.

Plaque that is not removed regularly can harden into rough porous deposits called calculus, or tartar. Once the hardened tartar forms, it can be removed only when the teeth are cleaned in the dental office. The disclosing tablet's red stain, which is brushed away easily, is produced by harmless food coloring and indicates where plaque was not removed entirely.

Here are a few other gift-giving categories to consider:

  • Toothpastes. Toothpaste is available in pumps and tubes and as a gel or paste. You can buy toothpaste with special ingredients for controlling plaque and gingivitis, tartar or sensitivity, or for whitening teeth.
  • Toothbrushes. Manual toothbrushes should be replaced every three to four months, or sooner if the bristles become frayed.
  • Dental floss. Dental floss helps remove plaque and debris that collect between the teeth and under the gumline. Waxed and unwaxed dental floss both are effective.
  • Interdental cleaning aids. These products include special picks or sticks to get between and around teeth. People who have trouble handling dental floss may find it easier to use interdental cleaners.

©2010 American Dental Association. All rights reserved. Reproduction or republication is strictly prohibited without the prior written permission from the American Dental Association.

12/1/2008

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.