Colgate. Trung tâm chăm sóc sức khỏe răng miệng

Tìm hiểu kỹ hơn các vấn đề chăm sóc răng miệng hàng ngày qua các đoạn video ngắn.

Thư viện video Colgate

Khám phá những nguyên tắc cơ bản của việc chăm sóc răng miệng từ chải răng cho tới chứng hôi miệng.

<span style=Mục lục các điều kiện và chăm sóc răng miệng" />

Hiểu được nhu cầu riêng biệt của từng thành viên trong gia đình ở từng giai đoạn.

<span style=Sức khỏe răng miệng cho mọi lứa tuổi" />

Tìm các thông tin cập nhật nhất về phương pháp điều trị mới và thông thường đang được áp dụng.

Nha khoa thẩm mỹ

Kem đánh răng thế hệ mới làm sạch và sáng mọi loại răng.

Kem đánh răng

Bàn chải đánh răng thích hợp cho mọi loại răng với thiết kế thoải mái, tiện lợi hơn mong đợi.

Bàn chải đánh răng

Sản phẩm Colgate dành cho trẻ em giúp việc chải răng trở nên vui vẻ hơn và khuyến khích trẻ sử dụng đều đặn. Tìm hiểu thêm.

Sản phẩm cho trẻ em

Bảo vệ khỏi vi khuẩn suốt 12 giờ.

Nước súc miệng

Mỗi nụ cười là duy nhất và đòi hỏi cách chăm sóc khác nhau. Colgate có mọi giải pháp chăm sóc cho tất cả nụ cười trên thế giới này.

<span style=Tìm kiếm theo tác dụng của sản phẩm" />
In
Kích cỡ chữ

Dental X-rays go digital

Dental radiographs (X-rays) can provide essential information about oral health and are an important part of a patient's dental record. Some dental offices now use computers to help capture, store and transmit dental radiographs.

Dental radiographs produced with a special computer create digital images (computerized dental radiographs) that can be displayed and enhanced on the computer monitor.

Digital imaging involves the use of a radiography machine like that used to create dental radiographs made with film. But instead of using film in a plastic holder, the clinician makes digital images using a small electronic sensor that is placed in the mouth to capture the image.

With digital radiographic images, technical errors often can be corrected to provide an optimal radiograph without having to make another exposure. The clinician can use magnification to enhance specific problem areas of a tooth, as well as alter brightness and contrast in the image. Viewing an enhanced dental radiograph on a computer screen can help a dentist better see a problem area.

The dental office also can print or copy digital radiographs. Because the images are stored on the computer, they can be compared easily with future dental radiographs to see if and how conditions have changed.

Digital radiographs eliminate the need for film and film processing chemicals that generate waste. Special light boxes to view the traditional radiographic films also are no longer needed.

Many diseases of the oral cavity (which includes the teeth, surrounding tissues and bone) cannot be seen when the dentist examines a patient's mouth. A radiographic examination may help the dentist see small areas of decay between the teeth or below existing fillings, bone destruction from a tooth infection, bone loss due to periodontal disease and other problems.

©2010 American Dental Association. All rights reserved. Reproduction or republication is strictly prohibited without the prior written permission from the American Dental Association.

10/13/2008

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.