Colgate World of Care

Sản phẩm Chăm sóc Nhà cửa

Sản phẩm Chăm sóc Nhà cửa
Chúng tôi tạo ra những sản phẩm để cùng bạn xây tổ ấm.

Nước xả vải

Chất làm mềm sợi giúp vải luôn mềm mại và thoải mái nhất sau mỗi lần giặt. Việc giặt sạch áo quần giờ thật dễ dàng.
ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.